_FK Gelar Yudisium Profesi ke 44 dan Sarjana ke 129